Частина 1. Загальні запитання

1.1. Статистична інформація, розміщена на веб-сайті "Всеукраїнський перепис населення", яку Ви використовуєте у Вашій діяльності, є?

1.2. Вкажіть, будь ласка, як Ви отримуєте необхідну інформацію щодо результатів переписів населення? (виберіть одну або кілька відповідей)


1.3. Вкажіть, будь ласка, з якою метою Ви найчастіше використовуєте статистичну інформацію, розміщену на веб-сайті "Всеукраїнський перепис населення"? (допускається кілька варіантів відповідей)

1.4. Прокоментуйте, будь ласка, чи задовольняє Вас інформаційне наповнення розділів веб-сайту "Всеукраїнський перепис населення"?1.5. Чи задовольняє Вас рівень деталізації статистичної інформації, представленої на веб-сайті "Всеукраїнський перепис населення"?Якщо ні, то зазначте, будь ласка, в яких розділах та якої деталізації статистичної інформації Вам не вистачає або деталізація надмірна?

1.6. Як часто Ви використовуєте веб-сайт "Всеукраїнський перепис населення" для отримання необхідної інформації?

1.7. Чи є інша статистична інформація за результатами переписів населення, в якій Ви маєте потребу, але яка з різних причин відсутня на веб-сайті?Якщо так, то зазначте, будь ласка, яка саме інформація?

Частина 2. Оцінка якості статистичної інформації

2.1. Будь ласка, надайте оцінку якості статистичної інформації, розміщеної на веб-сайті "Всеукраїнський перепис населення".

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Складно відповісти
2.1.1. Відповідність/Релевантність
2.1.2. Точність/Надійність
2.1.3. Своєчасність та Пунктуальність
2.1.4. Доступність та Зрозумілість/Ясність
2.1.5. Послідовність/Узгодженість та Зіставність/Порівнянність


2.2. Будь ласка, визначте, які критерії якості даних переписів населення, є для Вас найбільш важливими (пріоритетними) та надайте кожному критерію числове визначення важливості від 1 (найбільш важливий) до 5 (найменш важливий).
Будь ласка, уникайте надання одного й того ж числового значення різним критеріям.

2.3. Будь ласка, визначте оцінку інформаційної підтримки користувачів статистичної інформації щодо переписів населення співробітниками органів державної статистики.

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Складно відповісти
2.3.1. Як Ви оцінюєте контактну інформацію, наведену на офіційному веб-сайті та в публікаціях Держстату України/територіальних органів державної статистики?
2.3.2. Як Ви оцінюєте дії співробітників Держстату України/територіальних органів державної статистики щодо надання відповіді на поставлене Вами запитання (надісланий лист)?

2.4. Якої, на Вашу думку, загальної оцінки заслуговує інформаційне забезпечення органів державної статистики даними переписів населення (якість статистичної інформації та діяльність щодо підтримки користувачів)?


2.5. Як, на Вашу думку, змінилося інформаційне забезпечення користувачів даними переписів населення порівняно з минулим роком/попереднім зверненням до Держстату/територіальних органів Держстату?
Частина 3. Соціально-демографічна інформація

Будь ласка, надайте також відповіді на кілька запитань особисто щодо Вас

3.1. Стать3.2. Вік

3.3. Освіта

3.4. З якими з наведених нижче сфер пов’язана Ваша діяльність?


Дякуємо за співпрацю